Vážení přátelé

před pár dny jsem na svém FB profilu zveřejnil pár snímků z akce nazvané – keikokai. Rád bych Vám nyní nastínil, proč jsem je zvolil a co jsem jimi vlastně chtěl říci.

Nejprve se zmíním o vlastnín názvu akce – keikokai.

Nejvýstižnější překlad tohoto výrazu by zněl – setkání.

Již samotné slovo naznačuje, co je hlavním cílem akce. Ano – setkání, sociální kontakt, sdílení svých zkušeností a energie. I tentokrát se jednalo o dvě a půl hodiny trvající keiko (zápas). Začali jsme krátkou rozcvičkou a pak … už se před hrotem mého meče střídal jeden účastník akce za druhým. Snahou každého z nás bylo, aby se střetl se všemi přítomnými. A cože jsem chtěl fotografiemi říci?

První snímek jsem nazval - mlčení, klid před keiko.

Chtěl jsem jím připomenout, že než člověk uchopí meč, měl by se zbavit všech rušivých myšlenek. Přilby symbolizují prázdnou, klidnou mysl a mečů se nikdo nedotýká.

Druhý snímek bych definoval slovy – podstatné může být rozostřené.

A proč jsem zvolil rozostřený snímek? A proč ne? Proč chceme mít vše jasné, ostré, zářivé, mít vše pod kontrolou? Nedíváme se náhodou pouze na pozlátko? To podstatné snímek ukazuje – kruh.

Při cvičení v kruhu není nikdo „vyvolený“, nikdo nevyčnívá, učitel i žák, všichni jsme si rovni.

Třetí snímek – dva chlapi, bojovníci se jeden druhému dívají do očí a spolu s pevným stiskem rukou k sobě hovoří … říkají vše.

Čtvrtý snímek vystihuje atmosféru keikokai – myslím, že hovoří jasně.

Pátý … moje tvář po skončení naznačuje, že pro vytváření přátelství je třeba vydat nějakou energii

Posledním snímkem říkám … Děkuji, že jste přišli a podělili se o vše …

A proč jsem nezvolil nějakou super akční fotografii. Třeba proto, že by mnozí z Vám mohli vidět zápas, boj střet jednoho s druhým, dva tábory, protivníky a mnoho podobného, co dnes a denně vidíme, slyšíme a jsme nuceni být toho součástí.

Keikokai je však setkání, komunikace a svoboda.... a to je vše.

Ještě bych upozornil, že snímky které vidíte jsou v popisu označeny textu jako čtvrtý a třetí ... zbývající pak v galerii, nebo na mém FB profilu

Mějte se hezky.