Celé 20.století je poznamenáno usilovným hledáním r o v n o v á h y, kterou v zrychlujícím se tempu života nacházíme jen velice těžko, nebo nenacházíme vůbec. Snažíme se ji zpravidla nahradit něčím mimo sebe: postavením, vlivem, mocí, penězi, majetkem, sexem, zábavou. Málokdy a jen s nedůvěrou se obracíme do svého vlastního nitra, kde se střed rovnováhy a duševního klidu skutečně nachází.

Zenová meditace, jejíž součástí je rovněž meditace s mečem, nám ukazuje, že místo kde právě žijeme a které nám někdy připadá tak těžko snesitelné je PRÁVĚ TO, kde se MUSÍME naučit žít v klidu, bez napětí, uvolněně – TADY A TEĎ!

Musíme se naučit totálně relaxovat nikoli pod korunami palem či v přítmí bambusových hájů, ale právě ZDE, vystaveni stresům a napětí toho způsobu života, který nás dosti často tíží. V kterýkoliv daný okamžik se každý z nás nalézáme současně ve dvou světech – VE SVĚTĚ STRASTI, ruchu a napětí a ve SVĚTĚ POKOJE A KLIDU. Záleží jen na tom, kam jedinec obrátí svou pozornost, kde spočine svým duchem.

SVĚT USTAVIČNÉ PROMĚNY a SVĚT BEZPROMNĚNNÝ jsou dva aspekty jednoho a téhož nekonečného života, i když je mezi nimi obrovský interval kvality. Máme na vybranou: buď zůstat v tísni a strasti, anebo se pokusit přeplout na druhý břeh či tento interval kvality přemostit.

KLID a MÍR není něco nedosažitelného, něco, o čem můžeme jen snít a závidět ho druhým. Klid a mír je líc látky či mince, rozruch a napětí pak rub jednoho a téhož nekonečného života.

Napětí a stres povstávají z nahromaděných tenzí a tlaků. Jediný způsob jak se těchto tlaků ZBAVIT, JE ODVRÁTIT OD NICH SVOU POZORNOST, stáhnout z nich mysl a spočinout v klidu a míru, které jsou NAŠÍM PŘIROZENÝM STAVEM.

Jde o zásadní schopnost OBSTÁT VE SVĚTĚ.

Působit navenek, ať v poznání nebo činnosti, je vždycky kvalitativně nižší než působit DO VLASTNÍHO NITRA!

Cvičení s mečem je naplněno duchovním obsahem. Osud bojovníka závisí na hloubce jeho duchovního soustředění.

Cílem není zničit protivníka – nýbrž POCHOPIT A ZDOKONALIT SAMA SEBE!!!